foto1
Farma Basík
foto1
Živočišná výroba
foto1
Rostlinná výroba
foto1
Bioplynová stanice
foto1
Dojící robot
+ 420 724 136 545
pavlabasikova@seznam.cz

Farma Basík

Zárybničná LhotaŽivočišná výroba

Zabýváme se chovem holštýnského skotu

číst více

Mechanizace

Používáme mechanizaci od společnosti STEYR

číst více

Rostlinná výroba

Hospodaříme šetrně na zemědělské půdě

číst více

BPS

Bioplynová stanice od společnosti AGRIKOMP

číst více

O Farmě

Historie

První zmínka o Zárybničné Lhotě u Tábora pochází ze 4.června 1391, kdy Jan z Herdeky, purkrabě Maidburský, prodával hrad Kozí (později proslavený pobytem mistra Jana Husa) pánům z Hradce. Ti ho koupili včetně Lhoty Kozí (dnes Zárybničné). Mimo části vsi příslušné a poddané ke Kozímu byl však ve vsi také statek svobodný o dvou lánech polí. Ten prodal roku 1446 mlynář Bartoň pod Kozím rytíři Janu z Rovného za 35 kop grošů.

Jako přímí potomci tu pak na tomto statku rod Dvořákových po 12 generací hospodařil od roku 1520 až do poloviny 20. století, kdy se na statek přiženil Josef Basík, dědeček dnešního farmáře. Stihl ještě postavit nové budovy a opravit staré, pořídit moderní stroje a vybavení, než byl ve vykonstruovaném procesu v roce 1956 odsouzen k jednomu roku vězení, propadnutí majetku a zákazu pobytu v okrese Tábor.

V roce 1967 se sedlák Josef Basík st. Dočkal částečné rehabilitace a rodina se mohla po 13 letech vrátit do Zárybničné Lhoty a obývat část někdejšího statku.

V roce 1991 začal Josef Basík ml. otec dnešního farmáře hospodařit na svých 32 hektarech, na jaře roku 1992, po téměř čtyřiceti letech, poprvé zaseli a převzali v rámci restituce stádo 40 krav ve vazné stáji. Během prvních deseti let svépomocí postavili nový sklad   na stroje s dílnou, opravili hospodářské budovy a v roce 1996 dokončili stavbu volné stáje s boxy a tandemovou dojírnou pro 45 krav a mladý dobytek.

V roce 2004 Josef Basík jako jeden z prvních využil dotační titul předčasné ukončení zemědělské výroby a předal farmu současnému majiteli Ing. Milanu Basíkovi.

V roce 2007 stáj rozšířili a vybavili dojícím automatem, který přinesl především větší časovou flexibilitu obsluhy a mnohem větší pohodu pro dojnice.

Současnost

V současnosti farma obhospodařuje 310 hektarů z toho 250 hektarů orné půdy a 60 hektarů trvalých travních porostů. Původních 32 ha vlastní půdy se podařilo nákupy rozšířit na 160 ha zemědělské půdy a 25 ha lesa. Farma se specializuje na výrobu mléka, rostlinná výroba je zaměřena na produkci objemných krmiv pro dojnice – kukuřičnou siláž, jetelovou a travní senáž, dále produkuje pšenici a řepku.

 Ve stáji je dnes 65 krav, 50 jalovic a telat holštýnského skotu. Užitkovost krav se postupem doby zvýšila na dnešních 12 000 litrů za rok, farma denně vyprodukuje 1800 až 2200 litrů mléka.

Práci na farmě zajišťuje majitel s manželkou a třemi zaměstnanci, vypomáhají i rodiče a v sezóně i brigádníci. Farma je vybavena veškerou potřebnou mechanizací.

V listopadu 2013 byla spuštěna bioplynová stanice o výkonu 250kW.

Ing. Milan Basík je členem Agrární komory a Asociace soukromého zemědělství, je člen představenstva Mlékařského a hospodářského družstva JIH se sídlem v Táboře a člen výboru Svazu chovatelů holštýnského skotu ČR.